Zakládání staveb - Geodet-RB

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Zakládání staveb

Služby
  • zaměření území včetně zákresu inženýrských sítí pro projektovou dokumentaci

  • vytýčení obvodu 1.NP nebo základů stavby v terénu

  • zajištění hlavních bodů

  • vyhotovení vytyčovacího náčrtu a protokolu o prostorovém umístění stavby na pozemku (pro stavební úřad)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky