Vyznačení věcného břemene - Geodet-RB

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Vyznačení věcného břemene

Služby > Geometrický plán

Geometrický plán na vyznačení břemene se vyhotovuje pouze tehdy, když věcným břemenem nemá být dotčen celý pozemek, ale jen jeho část vymezená geometrickým plánem.
Druh věcného břemene může být např.: právo chůze, průjezdu, vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby a opravy, braní vody ze studny, doživotního bydlení v objektu apod.

Co je třeba k zápisu do katastru nemovitostí?
- smlouva o věcném břemeni
- geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Vklad do KN podléhá správnímu poplatku.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky