Rozdělení pozemku - Geodet-RB

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Rozdělení pozemku

Služby > Geometrický plán

Pro rozdělení pozemku je potřeba dopředu zajistit souhlas s dělením pozemku, k tomu budete potřebovat:

  • výřez katastrální mapy s navrhovaným dělením pozemku s vyznačenými přístupy z veřejného prostranství na všechny oddělované části. Vyznačení navrhované změny se zakresluje do mapy červenou čarou, oddělované části se označují obvykle písmeny velké abecedy, také je vhodné oddělované části přibližně okótovat.

  • vyplnit žádost "Souhlas s dělením nebo scelováním pozemku" žádost možno stáhnout zde. Nebo je možné žádost sepsat zcela volně, s dodržením všech náležitostí.

  • na základě žádosti, grafické přílohy, eventuálně plné moci (i neověřené) pokud souhlas nevyřizuje vlastník, zajistit souhlas obce ve které se nemovitost nachází a následně souhlas stavebního úřadu (souhlas od SÚ vyřídíme případně za vás na základě udělené plné moci). Seznam stavebních úřadů naleznete zde.

  • po vydání žádosti vyhotovíme geometrický plán

  • dále je mezi vlastníkem a nabyvatelem nutné sepsat smlouvu, ke které se geometrický plán pevně připojí. Tyto služby vyřizuje např. právník, notář, realitní kancelář, nebo je možno sepsat smlouvu svépomocí.

  • následně je nutné smlouvu, souhlas SÚ, listinu prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993 (tzv. nabývací titul), případně plnou moc pokud vklad nevyřizuje vlastník zanést na příslušné katastrální pracoviště a podat návrh na vklad. Buď vyplnit papírový formulář - možno stáhnout zde, nebo je možné žádost vyplnit i elektronicky zde.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky