Doplnění pozemku ZE - Geodet-RB

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Doplnění pozemku ZE

Služby > Geometrický plán

Pozemky dosud vedené ve zjednodušené evidenci (ZE) a to v:

  • pozemkovém katastru (PK)

  • grafickém přídělovém operátu (GP)

  • evidenci nemovitostí (EN)


se do katastrální mapy zapisují geometrickým plánem.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky